www.coursing.chojnice.zkwp.pl
 

 

Sponsorzy

W roku 2010 nasze zawody wsparli:

- Wójt Gminy Chojnice
- Starosta Powiatu Chojnickiego
- Przewodnicz±cy G³ównej Komisji Szkolenia Psów ZKwP
- ZKwP oddzia³ Chojnice
- CMT Chojnice
- Polipol Meble Chojnice
- Agencja Fotograficzno Wydawnicza Studio AB Olsztyn
- Wydawnictwo Poligrafia TIM Olsztyn
- Bo¿ena Wiêckowska-Sieñko, Jan Sieñko
- Katarzyna Mijakowska
- www.galgoblanco.com sklep dla zachartowanych Monika Piliszko
- Ma³gorzata Downarowicz
- Happy Dog
- Karolina Foedke
- Ewa Salamon